บุคลากร

นายศุภกร   สัญญะเขื่อน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าเหียง


นางประไพ   วัฒนะนุกูล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางรำไพ    วรรณสิทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวจินดาพร    ญาวิเลิศ
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวฐิตินันท์    สันอุดร
พนักงานบันทึกข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น